Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Môi trường 

Chủ đềBài gửi sau cùng

Không có bài viết mới  Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tồn thiên nhiên bị xử phạt như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:16 pmTrả lời: 0Lượt xem: 360

avataron Fri Feb 26, 2016 5:16 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm bị xử phạt như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:16 pmTrả lời: 0Lượt xem: 161

avataron Fri Feb 26, 2016 5:16 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Tội huỷ hoại rừng bị xử phạt như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:16 pmTrả lời: 0Lượt xem: 120

avataron Fri Feb 26, 2016 5:16 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản bị xử phạt như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:15 pmTrả lời: 0Lượt xem: 175

avataron Fri Feb 26, 2016 5:15 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật bị xử phạt như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:15 pmTrả lời: 0Lượt xem: 119

avataron Fri Feb 26, 2016 5:15 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người bị xử phạt như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:15 pmTrả lời: 0Lượt xem: 105

avataron Fri Feb 26, 2016 5:15 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Tội nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị, phế thải hoặc các chất không đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường bị xử phạt như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:15 pmTrả lời: 0Lượt xem: 179

avataron Fri Feb 26, 2016 5:15 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Tội gây ô nhiễm đất bị xử phạt như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:15 pmTrả lời: 0Lượt xem: 293

avataron Fri Feb 26, 2016 5:15 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Tội gây ô nhiễm nguồn nước bị xử phạt như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:14 pmTrả lời: 0Lượt xem: 242

avataron Fri Feb 26, 2016 5:14 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Tội gây ô nhiễm không khí bị xử phạt như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:14 pmTrả lời: 0Lượt xem: 129

avataron Fri Feb 26, 2016 5:14 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Bộ Luật hình sự năm 1999 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mấy chương, mấy điều về các tội phạm về môi trường, có hiệu lực từ bao giờ? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:14 pmTrả lời: 0Lượt xem: 110

avataron Fri Feb 26, 2016 5:14 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Quyền khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm của tổ chức và cá nhân về Bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:13 pmTrả lời: 0Lượt xem: 122

avataron Fri Feb 26, 2016 5:13 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về Bảo vệ môi trường đến đâu? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:13 pmTrả lời: 0Lượt xem: 120

avataron Fri Feb 26, 2016 5:13 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Chủ tịch UBND cấp huyện và tương đương có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về Bảo vệ môi trường đến đâu? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:13 pmTrả lời: 0Lượt xem: 122

avataron Fri Feb 26, 2016 5:13 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trự thuộc Trung ương có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về Bảo vệ môi trường đến đâu? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:13 pmTrả lời: 0Lượt xem: 98

avataron Fri Feb 26, 2016 5:13 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Những hành vi nào được coi là hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:13 pmTrả lời: 0Lượt xem: 115

avataron Fri Feb 26, 2016 5:13 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Quy định chung của Nhà nước về khen thưởng, xử phạt trong việc bảo vệ môi trường như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:12 pmTrả lời: 0Lượt xem: 142

avataron Fri Feb 26, 2016 5:12 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất phóng xạ được quy định như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:12 pmTrả lời: 0Lượt xem: 125

avataron Fri Feb 26, 2016 5:12 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Trong công tác bảo vệ môi trường, các cá nhân, đoàn thể có nhiệm vụ, quyền hạn gì? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:12 pmTrả lời: 0Lượt xem: 159

avataron Fri Feb 26, 2016 5:12 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Chính sách môi trường là gì? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:12 pmTrả lời: 0Lượt xem: 129

avataron Fri Feb 26, 2016 5:12 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Luật Bảo vệ Môi trường hiện hành của Việt Nam có những nhiệm vụ gì, được Quốc hội thông qua ngày, tháng, năm nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:10 pmTrả lời: 0Lượt xem: 104

avataron Fri Feb 26, 2016 5:10 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Việt Nam đã có những sự kiện về hoạt động bảo vệ môi trường nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:09 pmTrả lời: 0Lượt xem: 132

avataron Fri Feb 26, 2016 5:09 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Những vấn đề môi trường bức bách của Việt Nam cần được ưu tiên giải quyết là những vấn đề nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:09 pmTrả lời: 0Lượt xem: 90

avataron Fri Feb 26, 2016 5:09 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Việt Nam đang xem xét để tham gia các Công ước Quốc tế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:09 pmTrả lời: 0Lượt xem: 212

avataron Fri Feb 26, 2016 5:09 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Công ước quốc tế là gì? Việt Nam đã tham gia những công ước nào về bảo vệ môi trường? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:09 pmTrả lời: 0Lượt xem: 130

avataron Fri Feb 26, 2016 5:09 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Xanh hoá nhà trường là gì? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:08 pmTrả lời: 0Lượt xem: 96

avataron Fri Feb 26, 2016 5:08 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Các yêu cầu của một thành phố sinh thái gồm những gì? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:08 pmTrả lời: 0Lượt xem: 100

avataron Fri Feb 26, 2016 5:08 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Phải làm gì để bảo vệ môi trường ở mỗi gia đình, khu dân cư và nơi công cộng? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:08 pmTrả lời: 0Lượt xem: 152

avataron Fri Feb 26, 2016 5:08 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Các phương tiện giao thông công cộng đóng vai trò gì trong bảo vệ môi trường? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:08 pmTrả lời: 0Lượt xem: 97

avataron Fri Feb 26, 2016 5:08 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Nông dân giữ vai trò gì trong việc bảo vệ môi trường? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:07 pmTrả lời: 0Lượt xem: 90

avataron Fri Feb 26, 2016 5:07 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Phụ nữ đóng vai trò gì trong việc bảo vệ môi trường? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:07 pmTrả lời: 0Lượt xem: 99

avataron Fri Feb 26, 2016 5:07 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Vì sao có Chiến dịch Làm sạch Thế giới? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:07 pmTrả lời: 0Lượt xem: 104

avataron Fri Feb 26, 2016 5:07 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Vì sao có Ngày Môi trường Thế giới? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:07 pmTrả lời: 0Lượt xem: 103

avataron Fri Feb 26, 2016 5:07 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Giải thưởng Global 500 là gì? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:07 pmTrả lời: 0Lượt xem: 100

avataron Fri Feb 26, 2016 5:07 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Có thể thực hiện truyền thông môi trường qua các hình thức nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:06 pmTrả lời: 0Lượt xem: 87

avataron Fri Feb 26, 2016 5:06 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Truyền thông môi trường là gì? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:06 pmTrả lời: 0Lượt xem: 223

avataron Fri Feb 26, 2016 5:06 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Giáo dục môi trường là gì? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:06 pmTrả lời: 0Lượt xem: 80

avataron Fri Feb 26, 2016 5:06 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Có thể dùng nước thải của thành phố trực tiếp tưới ruộng được không? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:06 pmTrả lời: 0Lượt xem: 95

avataron Fri Feb 26, 2016 5:06 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Các chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường theo những con đường nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:06 pmTrả lời: 0Lượt xem: 88

avataron Fri Feb 26, 2016 5:06 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Chất thải độc hại đã được quan tâm như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:05 pmTrả lời: 0Lượt xem: 87

avataron Fri Feb 26, 2016 5:05 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Chất thải độc hại là gì? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:05 pmTrả lời: 0Lượt xem: 98

avataron Fri Feb 26, 2016 5:05 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Phòng chống ô nhiễm chất dẻo phế thải như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:04 pmTrả lời: 0Lượt xem: 94

avataron Fri Feb 26, 2016 5:04 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Rác thải đô thị được thu gom như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:04 pmTrả lời: 0Lượt xem: 105

avataron Fri Feb 26, 2016 5:04 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Môi trường có phải là một thùng rác lớn không? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:04 pmTrả lời: 0Lượt xem: 156

avataron Fri Feb 26, 2016 5:04 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Các nước phát triển thu gom rác như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:03 pmTrả lời: 0Lượt xem: 117

avataron Fri Feb 26, 2016 5:03 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Rác có phải là thứ bỏ đi, vô giá trị không? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:02 pmTrả lời: 0Lượt xem: 112

avataron Fri Feb 26, 2016 5:02 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Chất độc màu da cam huỷ diệt môi trường ở Việt Nam như thế nào? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:02 pmTrả lời: 0Lượt xem: 150

avataron Fri Feb 26, 2016 5:02 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Thế nào là ô nhiễm thực phẩm? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:02 pmTrả lời: 0Lượt xem: 94

avataron Fri Feb 26, 2016 5:02 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Vì sao trong thành phố cần có nhiều cây cỏ, hoa lá? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:02 pmTrả lời: 0Lượt xem: 76

avataron Fri Feb 26, 2016 5:02 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Tủ lạnh có hại cho sức khoẻ con người không? 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Fri Feb 26, 2016 5:01 pmTrả lời: 0Lượt xem: 94

avataron Fri Feb 26, 2016 5:01 pm
by Admin-CDT
Người Điều Hành
Admin-CDT
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết