Chương 33. Tiếng sét ái tình - Hợp đồng: kết thúc hay là giữ nguyên?