Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy lại phần mềm dòng máy [size=16]Oppo khi máy bị lỗi phần mềm mà dùng các biện pháp bình thường như khôi phục cài đặt gốc hay reset bằng phím nóng không giải quyết được vấn đề.