Để kết nối được iPhone của bạn với máy tính để chuyển đổi dữ liệu thì trước tiên bạn phải tải về và cài đặt phần mềm iTunes vào máy tính của bạn.