20 - 10 - 1930: Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam