Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Lịch sử 

Chủ đềBài gửi sau cùng

Không có bài viết mới  Khái quát về lịch sử nước Mỹ 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sun Feb 07, 2016 1:32 amTrả lời: 19Lượt xem: 789

on Sun Feb 07, 2016 1:46 am
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Hun Sen - Người con của Campuchia 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sun Feb 07, 2016 1:29 amTrả lời: 7Lượt xem: 227

on Sun Feb 07, 2016 1:31 am
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  22 - 12 - 1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sun Feb 07, 2016 1:29 amTrả lời: 0Lượt xem: 167

on Sun Feb 07, 2016 1:29 am
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  19 - 12 - 1946: Ngày toàn quốc kháng chiến 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sun Feb 07, 2016 1:28 amTrả lời: 0Lượt xem: 180

on Sun Feb 07, 2016 1:28 am
by Admin-CDT

Không có bài viết mới   28 - 11 - 1820: Ngày sinh Ăng-Ghen 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sun Feb 07, 2016 1:28 amTrả lời: 0Lượt xem: 170

on Sun Feb 07, 2016 1:28 am
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  23 - 11 - 1940: Khởi nghĩa Nam Kỳ 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sun Feb 07, 2016 1:28 amTrả lời: 0Lượt xem: 181

on Sun Feb 07, 2016 1:28 am
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  20 - 10 - 1930: Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:32 pmTrả lời: 0Lượt xem: 167

on Sat Feb 06, 2016 1:32 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  27 - 9 - 1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:31 pmTrả lời: 0Lượt xem: 161

on Sat Feb 06, 2016 1:31 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  23 - 9 - 1945: Ngày Nam Bộ kháng chiến 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:31 pmTrả lời: 0Lượt xem: 145

on Sat Feb 06, 2016 1:31 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  12 - 9 - 1930: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:31 pmTrả lời: 0Lượt xem: 170

on Sat Feb 06, 2016 1:31 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  2 - 9 - 1945: Ngày Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:31 pmTrả lời: 0Lượt xem: 150

on Sat Feb 06, 2016 1:31 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  19 - 8 - 1945: Ngày tổng khởi nghĩa 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:30 pmTrả lời: 0Lượt xem: 178

on Sat Feb 06, 2016 1:30 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  20 - 7 - 1946: Thành lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nay là Tổng công đoàn Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:28 pmTrả lời: 0Lượt xem: 111

on Sat Feb 06, 2016 1:28 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới   2 - 7 - 1976: Quốc hội Khóa VI quyết nghị lấy tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:28 pmTrả lời: 0Lượt xem: 148

on Sat Feb 06, 2016 1:28 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  1 - 6 - 1950: Ngày Quốc tế thiếu nhi 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:27 pmTrả lời: 0Lượt xem: 199

on Sat Feb 06, 2016 1:27 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  19 - 5 - 1941: Ngày thành lập mặt trận Việt Minh 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:27 pmTrả lời: 0Lượt xem: 157

on Sat Feb 06, 2016 1:27 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  19 - 5 - 1890: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:26 pmTrả lời: 0Lượt xem: 196

on Sat Feb 06, 2016 1:26 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  15 - 5 - 1941: Thành lập đội thiếu niên nhi đồng cứu quốc (đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh ngày nay) 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:26 pmTrả lời: 0Lượt xem: 156

on Sat Feb 06, 2016 1:26 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  7 - 5 - 1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:26 pmTrả lời: 0Lượt xem: 134

on Sat Feb 06, 2016 1:26 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  5 - 5 - 1818: Ngày sinh Các Mác 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:26 pmTrả lời: 0Lượt xem: 148

on Sat Feb 06, 2016 1:26 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  1 - 5 - 1986: Ngày Quốc tế lao động 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:25 pmTrả lời: 0Lượt xem: 147

on Sat Feb 06, 2016 1:25 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  30 - 4 - 1975: Giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:25 pmTrả lời: 0Lượt xem: 128

on Sat Feb 06, 2016 1:25 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  25 - 4 - 1976: Tổng tuyển cử bầu quốc hội của nước Việt Nam thống nhất 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:25 pmTrả lời: 0Lượt xem: 188

on Sat Feb 06, 2016 1:25 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  22 - 4 - 1870: Ngày sinh của V.I.Lê-nin 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:25 pmTrả lời: 0Lượt xem: 139

on Sat Feb 06, 2016 1:25 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  26 - 3 - 1931: Thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Đông dương nay là đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:24 pmTrả lời: 0Lượt xem: 123

on Sat Feb 06, 2016 1:24 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  19 - 3 - 1950: Ngày toàn quốc chống Mỹ 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:24 pmTrả lời: 0Lượt xem: 125

on Sat Feb 06, 2016 1:24 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  11 - 3 - 1945: Khởi nghĩa Ba Tơ 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:24 pmTrả lời: 0Lượt xem: 166

on Sat Feb 06, 2016 1:24 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  8 - 3 - 1911: Ngày quốc tế phụ nữ 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:23 pmTrả lời: 0Lượt xem: 143

on Sat Feb 06, 2016 1:23 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  4 - 2 - 1977: Ngày thống nhất các tổ chức mặt trận thành mặt trận tổ quốc Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:23 pmTrả lời: 0Lượt xem: 140

on Sat Feb 06, 2016 1:23 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  3 - 2 -1930: Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:23 pmTrả lời: 0Lượt xem: 203

on Sat Feb 06, 2016 1:23 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  27 - 1 - 1973: Ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:22 pmTrả lời: 0Lượt xem: 169

on Sat Feb 06, 2016 1:22 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới   6 - 1 - 1946: Tổng tuyển cử quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:22 pmTrả lời: 0Lượt xem: 174

on Sat Feb 06, 2016 1:22 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Ba chị em nhà họ Tống 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:15 pmTrả lời: 20Lượt xem: 480

on Sat Feb 06, 2016 1:20 pm
by Admin-CDT

Lịch sử

   
 Diễn Đàn
Không có bài viết mới

Dưỡng chồn thành hậu Tà Mị lãnh Đế Ôn Nhu yêu

Dưỡng chồn thành hậu Tà Mị lãnh Đế Ôn Nhu yêuTruyện Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu là bộ truyện xuyên không của tác giả Túy Mộng Khinh Cuồng. Với bối cảnh là hoàng cung, một con chồn nhỏ được hoàng thượng cưng chiều tột đỉnh, nó có thể làm mọi thứ mà nó thích. Phượng hoàng chồn chính là...

Chủ đề: 13Bài viết: 33

[ xk] Dưỡng chồn...
Thu Mar 10, 2016 1:37 am
Admin-CDT Xem bài viết sau cùng
Người Điều Hành
Admin-CDT
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết