Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Lịch sử 

Chủ đềBài gửi sau cùng

Không có bài viết mới  Khái quát về lịch sử nước Mỹ 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sun Feb 07, 2016 1:32 amTrả lời: 19Lượt xem: 749

avataron Sun Feb 07, 2016 1:46 am
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Hun Sen - Người con của Campuchia 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sun Feb 07, 2016 1:29 amTrả lời: 7Lượt xem: 220

avataron Sun Feb 07, 2016 1:31 am
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  22 - 12 - 1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sun Feb 07, 2016 1:29 amTrả lời: 0Lượt xem: 142

avataron Sun Feb 07, 2016 1:29 am
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  19 - 12 - 1946: Ngày toàn quốc kháng chiến 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sun Feb 07, 2016 1:28 amTrả lời: 0Lượt xem: 158

avataron Sun Feb 07, 2016 1:28 am
by Admin-CDT

Không có bài viết mới   28 - 11 - 1820: Ngày sinh Ăng-Ghen 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sun Feb 07, 2016 1:28 amTrả lời: 0Lượt xem: 145

avataron Sun Feb 07, 2016 1:28 am
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  23 - 11 - 1940: Khởi nghĩa Nam Kỳ 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sun Feb 07, 2016 1:28 amTrả lời: 0Lượt xem: 156

avataron Sun Feb 07, 2016 1:28 am
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  20 - 10 - 1930: Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:32 pmTrả lời: 0Lượt xem: 160

avataron Sat Feb 06, 2016 1:32 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  27 - 9 - 1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:31 pmTrả lời: 0Lượt xem: 140

avataron Sat Feb 06, 2016 1:31 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  23 - 9 - 1945: Ngày Nam Bộ kháng chiến 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:31 pmTrả lời: 0Lượt xem: 131

avataron Sat Feb 06, 2016 1:31 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  12 - 9 - 1930: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:31 pmTrả lời: 0Lượt xem: 147

avataron Sat Feb 06, 2016 1:31 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  2 - 9 - 1945: Ngày Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:31 pmTrả lời: 0Lượt xem: 138

avataron Sat Feb 06, 2016 1:31 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  19 - 8 - 1945: Ngày tổng khởi nghĩa 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:30 pmTrả lời: 0Lượt xem: 160

avataron Sat Feb 06, 2016 1:30 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  20 - 7 - 1946: Thành lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nay là Tổng công đoàn Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:28 pmTrả lời: 0Lượt xem: 105

avataron Sat Feb 06, 2016 1:28 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới   2 - 7 - 1976: Quốc hội Khóa VI quyết nghị lấy tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:28 pmTrả lời: 0Lượt xem: 137

avataron Sat Feb 06, 2016 1:28 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  1 - 6 - 1950: Ngày Quốc tế thiếu nhi 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:27 pmTrả lời: 0Lượt xem: 187

avataron Sat Feb 06, 2016 1:27 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  19 - 5 - 1941: Ngày thành lập mặt trận Việt Minh 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:27 pmTrả lời: 0Lượt xem: 142

avataron Sat Feb 06, 2016 1:27 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  19 - 5 - 1890: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:26 pmTrả lời: 0Lượt xem: 177

avataron Sat Feb 06, 2016 1:26 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  15 - 5 - 1941: Thành lập đội thiếu niên nhi đồng cứu quốc (đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh ngày nay) 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:26 pmTrả lời: 0Lượt xem: 150

avataron Sat Feb 06, 2016 1:26 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  7 - 5 - 1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:26 pmTrả lời: 0Lượt xem: 123

avataron Sat Feb 06, 2016 1:26 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  5 - 5 - 1818: Ngày sinh Các Mác 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:26 pmTrả lời: 0Lượt xem: 126

avataron Sat Feb 06, 2016 1:26 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  1 - 5 - 1986: Ngày Quốc tế lao động 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:25 pmTrả lời: 0Lượt xem: 136

avataron Sat Feb 06, 2016 1:25 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  30 - 4 - 1975: Giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:25 pmTrả lời: 0Lượt xem: 120

avataron Sat Feb 06, 2016 1:25 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  25 - 4 - 1976: Tổng tuyển cử bầu quốc hội của nước Việt Nam thống nhất 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:25 pmTrả lời: 0Lượt xem: 177

avataron Sat Feb 06, 2016 1:25 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  22 - 4 - 1870: Ngày sinh của V.I.Lê-nin 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:25 pmTrả lời: 0Lượt xem: 125

avataron Sat Feb 06, 2016 1:25 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  26 - 3 - 1931: Thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Đông dương nay là đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:24 pmTrả lời: 0Lượt xem: 108

avataron Sat Feb 06, 2016 1:24 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  19 - 3 - 1950: Ngày toàn quốc chống Mỹ 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:24 pmTrả lời: 0Lượt xem: 120

avataron Sat Feb 06, 2016 1:24 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  11 - 3 - 1945: Khởi nghĩa Ba Tơ 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:24 pmTrả lời: 0Lượt xem: 156

avataron Sat Feb 06, 2016 1:24 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  8 - 3 - 1911: Ngày quốc tế phụ nữ 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:23 pmTrả lời: 0Lượt xem: 137

avataron Sat Feb 06, 2016 1:23 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  4 - 2 - 1977: Ngày thống nhất các tổ chức mặt trận thành mặt trận tổ quốc Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:23 pmTrả lời: 0Lượt xem: 127

avataron Sat Feb 06, 2016 1:23 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  3 - 2 -1930: Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:23 pmTrả lời: 0Lượt xem: 176

avataron Sat Feb 06, 2016 1:23 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  27 - 1 - 1973: Ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:22 pmTrả lời: 0Lượt xem: 162

avataron Sat Feb 06, 2016 1:22 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới   6 - 1 - 1946: Tổng tuyển cử quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:22 pmTrả lời: 0Lượt xem: 167

avataron Sat Feb 06, 2016 1:22 pm
by Admin-CDT

Không có bài viết mới  Ba chị em nhà họ Tống 

 Tác giả: Admin-CDTGửi lúc: Sat Feb 06, 2016 1:15 pmTrả lời: 20Lượt xem: 442

avataron Sat Feb 06, 2016 1:20 pm
by Admin-CDT

Lịch sử

   
 Diễn Đàn
Không có bài viết mới

Dưỡng chồn thành hậu Tà Mị lãnh Đế Ôn Nhu yêu

Dưỡng chồn thành hậu Tà Mị lãnh Đế Ôn Nhu yêuTruyện Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu là bộ truyện xuyên không của tác giả Túy Mộng Khinh Cuồng. Với bối cảnh là hoàng cung, một con chồn nhỏ được hoàng thượng cưng chiều tột đỉnh, nó có thể làm mọi thứ mà nó thích. Phượng hoàng chồn chính là...

Chủ đề: 13Bài viết: 33

avatar[ xk] Dưỡng chồn...
Thu Mar 10, 2016 1:37 am
Admin-CDT Xem bài viết sau cùng
Người Điều Hành
Admin-CDT
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết